Проекти

Подкрепа за успех

Повече за проекта

16 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ РОМСКИ ФЕСТИВАЛ „ОТВОРЕНО СЪРЦЕ” ”

В него се включат над 2000 ученици от различен етнически произход от цялата страна и чужбина, включиха се в групите по “Фолклор на етносите - Ромски фолклор” и извънкласни дейности, насочени към образователна интеграция. В него активно участие взеха и нашите ученици.

Почече за проекта

"Мартеничке ,бяла и червена”

В училището бе организиран конкурс на тема ,,Мартеничке, бяла и червена‘‘. В него учениците показаха своите знания за обичая свързан с нея и изработиха чудни мартенички. Съвместно с читалище ,,Надежда ‘’’ учениците посрещнаха с песни и стихове Баба Марта .

Почече за проекта

Проект “УСПЕХ”

Програма за развитието на извънкласни и извънучилищни дейности в ОУ „Капитан Петър Пармаков”, село Градец по ПРОЕКТ 051РО0001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Почече за проекта

Проект “Нов шанс”

Почече за проекта