,,Мартеничке, бяла и червена‘‘

16 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ РОМСКИ ФЕСТИВАЛ „ОТВОРЕНО СЪРЦЕ
October 7, 2019
Подкрепа за успех
February 25, 2021

,,Мартеничке, бяла и червена‘‘

В училището бе организиран конкурс на тема ,,Мартеничке, бяла и червена‘‘.
В него учениците показаха своите знания за обичая свързан с нея и изработиха чудни мартенички. Съвместно с читалище ,,Надежда ‘’’ учениците посрещнаха с песни и стихове Баба Марта .

Comments are closed.