Проекти

ОУ “Капитан Петър Пармаков”

Проекти

scrnli_2_22_2021_10-07-13-AM
Проект "Образование за утрешния ден"
Министерството на образованието и науката организира форум “Образование за утрешния ден” с фокус върху дигиталното образование на 12 декември 2023г., вторник в София Тех Парк (гр. София, бул. Цариградско шосе...
cropped-logo2-3
Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда"
Изграждането на цялостна образователна STEM среда в българските училища включва обновяване, модернизиране и създаване на ново пространство, което позволява качествено образование – лабораторен комплекс и среда за проектна и предприемаческа...
Aktivno-priobshtavane-info
Проект " Активно приобщаване в системата на предучилищното образование""
ekranna snimka 2024-04-26 121421
Проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01″Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда„
Проектът се изпълнява от Център „ Амалипе“ в партньорство с ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ и 17 училища с преобладаващ брой на ученици, чийто майчин език не е...
new_logos-OPNOIR_bg-1_1-1014x487
Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"
Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на...
unnamed
Подкрепа за успех
Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г. Проектът е за подкрепа на всички деца, които...
bigstock-Back-to-school-Happy-cute-ind-193890661-min-1024x595
Проект “Успех”
През учебната 2013/2014 г. в ОУ „Капитан Петър Пармаков“ продължава третият, заключителен, етап от тригодишния проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” /Училище за себеутвърждаване и подготовка към Европейски...