Документи

Документи 2021-2022 учебна година
Документи 2020 година


Достъп до обществена информация

Обява Експерт образователни дейности за изготвяне или актуализиране на стратегически документи на училището за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Обява Експерт образователни дейности за идентифициране на потребностите на педагогическите специалисти от обучения за работа в мултикултурна среда
Информация
Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по закона за достъп на обществена информация
Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация
Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация
Заявление за достъп до обществена информация
Отчет за 2020г. на постъпилите заявления за достъп до обществена информация
Отчет за 2019г. на постъпилите заявления за достъп до обществена информация


Документи 2019 година