Документи

Документи 2020 година


Противоепидемични мерки COVID 19

Заповед инструктиране на персонала за работа в условията на COVID 19
Заповед отговорници противоепидемични мерки COVID 19
Заповед помощно-обслужващ персонал
Заповед провеждане на инструктаж на персонала за работа в условията на COVID 19
Заповед работа в условията на COVID 19 през учебната 2020-2021
Инструктаж на медицинското лице-провеждане на работен процес в условията на COVID 19
Инструктаж на помощно обслужващия персонал-провеждане на работен процес в условията на COVID 19
Инструктаж на учениците-провеждане на работен процес в условията на COVID 19
Инструктаж на учителите-провеждане на работен процес в условията на COVID 19
Насоки за работа на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на COVID 19
Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 в условията на COVID 19
Работа в условията на COVID 19 през учебната 2020-2021 година


Документи 2019 годинаДруги документи