Училищни правилници и програми, учебни планове 1-7 клас за 2024/2025 година