2023 година - Училищен турнир на играта Боче

2023 година – Училищен турнир на играта Боче

В навечерието на Коледните празници в нашето училище се създаде игрище на играта Боче.

Това стана с любезната инициатива и подкрепа от ресурсния учител Димчо Марков. С помощта на учителя Атанас Атанасов днес те проведоха първия турнир с деца със СОП. Истината е, че децата много се забавляха и с интерес разучаваха играта.

Накрая всяко дете със специални образователни потребности получи подарък осигурен от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в град Сливен.

Очите на децата днес грееха Те се почувстваха много специални и обичани.

Благодарим ви, мили хора!