Документи

Тук можете да намерите едни от най-важните документи на училщето

 • 2018Правилник за вътрешния трудов ред

 • 2018Годишен план

 • 2018Етичен кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците

 • 2018Правилник за дейността на училището

 • 2018Стратегия за превенция на отпадането на ученици от училището за периода 2014-2020 година

 • 2018График за провеждане на педагодически ситуации по тематична област БДП-ПГ-пет годишни през учебната 2018/2019 г.

 • 2018План за квалификационна дейност през учебната 2018/2019 г.

 • 2018Програмна система за развитието на предучилищна група в училището

 • 2018Училищен учебен план

 • 2018Отчет първо тримесечие

 • 2018Отчет второ тримесечие

 • 2018Бюджет

 • 2018Урок по родолюбие

 • 2018Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи

 • 2018Програма за превенция на ранното напускане на училище

 • 2018Заповед

 • 2018Заповед

УЧИЛИЩЕТО В СЕЛО ГРАДЕЦ


ТУК ВИЕ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ШАНС ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗА УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ В ЖИВОТА