УЧИЛИЩЕТО


В УЧИЛИЩЕТО СЕ ОБУЧАВАТ ОКОЛО 340 УЧЕНИКА ОТ 21 УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАТЕЛИ. СГРАДИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО СА ТРИ, ПОДЕЛЕНИ МЕЖДУ НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН КУРС.

НАСТОЯТЕЛСТВО


ПОМОЩНИК В ДЕЙНОСТТА НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПО-УСПЕШНА ОБРАЗОВАТЕЛНО - ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА С УЧЕНИЦИТЕ Е ИЗБРАНОТО ПРЕДИ НЯКОЛКО ГОДИНИ И СЪДЕБНО РЕГИСТРИРАНО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО.


Eлектронни платформи


Електронен дневник


Електронна училищна средаУЧИЛИЩЕТО В СЕЛО ГРАДЕЦ


ТУК ВИЕ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ШАНС ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗА УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ В ЖИВОТА

→ Проект "Подкрепа за успех"

→ Проект "Образование за утрешния ден"

→ Групи за "Занимания по интереси"

→ Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда"

→ Проект " Активно приобщаване в системата на предучилищното образование""